Poradnik rodzinny


Stan śpiączkowy

      Zaburzenia świadomości należą do zakresu psychiatrii. Jednakże towarzyszą wielu chorobom ośrodkowego układu nerwowego.
      Chorobowa senność, stan przedśpiączkowy i stan śpiączkowy występują w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, zatruć zewnątrz i wewnątrzpochodnych (jak w cukrzycy), w chorobach zakaźnych połączonych ze zmianami mózgowymi lub oponowymi, przede wszystkim jednak w chorobach mózgu związanych ze zmianami w komórkach nerwowych pnia mózgowego, odpowiedzialnych za stan przytomności, stan snu i jawy.
      Śpiączka rozwija się albo szybko, w sposób, który można nazwać udarowym, po nagłej utracie przytomności, albo stopniowo, poprzez okres chorobliwej senności i półśpiączki. W stanie chorobliwej senności chory wykonuje wszystkie ruchy dowolne, odpowiada na pytania, choć czasem trzeba je powtarzać kilkakrotnie i choć nieraz zasypia w pół słowa i trzeba go ponownie budzić. Chory w półśpiączce reaguje na bodźce czuciowe i wykonuje ruchy obronne odruchowe. Chory w stanie śpiączkowym nie reaguje na żadne bodźce. Leży bezwładnie, choć od czasu do czasu mogą się pojawiać napadowe prężenia kończyn. Barwa twarzy i skóry bywa różna, zależnie od przyczyny stanu śpiączkowego. Źrenice nie zmieniają swej szerokości pod wpływem światła, są albo zwężone, albo bardzo szerokie. Gałki oczne nie zwracają się w kierunku dźwięków i nie spoglądają dowolnie w żadną stronę. Niekiedy są nieruchomo ustawione pośrodkowo lub w jakimś skrajnym, przeważnie bocznym ustawieniu, niekiedy wykonują automatyczne ruchy pływające. Mięśnie są albo napięte, sztywne, albo zupełnie wiotkie. Uwagę zwracają jednak przede wszystkim burzliwe reakcje wegetatywne, zaburzenia oddechu, krążenia, wzmożona potliwość lub nadmierna suchość skóry, nadcieplność i inne. Stan śpiączkowy jest zawsze wyrazem poważnej sprawy chorobowej, nie przesądza jednak życia chorego, zwłaszcza obecnie, kiedy medycyna posiada sposoby zapobiegania powikłaniom stanu śpiączkowego i usuwania wielu z jego przyczyn.
      Najważniejsze przyczyny śpiączki to zatrucia wewnątrzpochodne (mocznica, cukrzyca) i zewnątrzpochodne (zatrucia środkami nasennymi i uspokajającymi w trującej dawce, środkami organicznymi przeciwpasożytniczymi, morfina i jej pochodne itd.). Do śpiączki mogą prowadzić ciężkie awitaminozy, zaburzenia gospodarki sodowej czy magnezowej, nadcieplność, stan padaczkowy i wiele innych chorób ogólnoustrojowych. Wśród chorób mózgu należy na pierwszym planie wymienić guzy mózgu z nadciśnieniem śródczaszkowym, choroby naczyniowe mózgu, ostre niedotlenienie mózgu, a przede wszystkim urazy czaszki i mózgu.
      Leczenie jest równocześnie przyczynowe i objawowe. Chory powinien być umieszczony w szpitalu, gdzie rozpoznają przyczyny stanu śpiączkowego, jeżeli są nie ujawnione od początku, oraz przeprowadzą właściwe leczenie. W tym leczeniu obecnie wielką rolę odgrywają zabiegi wymagające odpowiednich przyrządów, kosztownych i znajdujących się jedynie w szpitalach, oraz fachowej obsługi tych przyrządów i fachowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej. Rokowanie w przypadkach leczonych w ten sposób jest znacznie lepsze niż bywało kiedyś. Ze względu na wielką różnorodność przyczyn stanu śpiączkowego na oddział neurologiczny przekazuje się tylko chorych ze stwierdzoną neurologiczną przyczyną choroby, najczęściej umieszcza się chorych na oddziałach wewnętrznych lub chirurgicznych.

Spis treści:
Choroby zakaźne
 Wiadomości ogólne
 Zapobieganie chorobom zakaźnym
 Angina
 Błonica
 Czerwonka
 Dur brzuszny
 Gorączka trzydniowa
 Grypa
 Katar
 Krztusiec
 Mononukleoza zakaźna
 Odra
 Ospa prawdziwa
 Ospa wietrzna
 Płonica
 Różyczka
 Świnka
 Tężec
 Wścieklizna
 Zapalenie jamy ustnej i dziąseł
 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 Zimnica
 Żółtaczka zakaźna
Choroby jamy ustnej
 Ból zęba
 Obrzęk twarzy
 Parodontoza
 Próchnica zębów
 Problemy z zębami u kobiety w ciąży
 Ropnie pochodzenia zębowego
 Ropowica okołoszczękowa
 Skutki nieleczenia zębów u dzieci
 Usuwanie zębów
 Zapalenie kości szczęk
 Zapalenie miazgi zęba
 Zapalenie ozębnej
 Zgorzel miazgi zęba
Urazy i obrażenia
 Odmrożenia
 Oparzenia
 Pierwsza pomoc przy zranieniu
 Porażenie prądem elektrycznym
 Postępowanie przy złamaniu
 Powikłania ran zakażonych
 Rany i skaleczenia
 Urazy czaszki
 Złamania
 Złamania w obrębie klatki piersiowej
 Złamanie kończyny dolnej
 Złamanie kończyny górnej
 Złamanie kręgosłupa
 Złamanie miednicy
 Zwichnięcia
Choroby oczu
 Jęczmień
 Gradówka
 Ostre zapalenie spojówek
 Przewlekłe zapalenie spojówek
 Epidemiczne zapalenie spojówek
 Inne zapalenia spojówek
 Zapalenie brzegów powiek
 Zapalenie woreczka łzowego
 Zmiany uczuleniowe powiek
 Zapalenia rogówki
 Najczęstsze zapalenia powierzchowne rogówki
 Następstwa zmian zapalnych rogówki
 Zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego
 Urazy mechaniczne oka
 Oparzenia oka
 Napromieniowanie oka
 Zaćma (katarakta)
 Jaskra
 Zapalenie naczyniówki
 Odwarstwienie siatkówki
 Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 Zator tętnicy środkowej siatkówki
 Zapalenie nerwu wzrokowego
 Czerniak oka
 Glejak siatkówki
 Zez
 Krótkowzroczność
Choroby narządu moczowego
 Choroby pęcherza moczowego
 Kamica nerkowa
 Nerczyca
 Niewydolność nerek
 Odmiedniczkowe zapalenie nerek
 Ostre zapalenie kłębków nerkowych
 Przerost gruczołu krokowego
 Przewlekłe zapalenie kłębków nerek
Choroby przewodu pokarmowego
 Choroba wrzodowa dwunastnicy
 Choroba wrzodowa żołądka
 Guzy krwawnicze odbytu i odbytnicy
 Kamica żółciowa
 Marskość wątroby
 Nerwice przewodu pokarmowego
 Niedrożność jelit
 Nowotwory odbytnicy
 Objawy chorób przewodu pokarmowego
 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Ostre zapalenie trzustki
 Ostry nieżyt jelit
 Ostry nieżyt żołądka
 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Przewlekłe zapalenie trzustki
 Przewlekłe zapalenie żołądka
 Przewlekły nieżyt jelit
 Rak żołądka
 Zapalenie wyrostka robaczkowego
Choroby skóry
 Bielactwo
 Brodawki
 Choroby alergiczne skóry
 Czyrak
 Grzybica naskórkowa
 Grzybice owłosionej skóry głowy
 Liszaj rumieniowaty
 Liszajec
 Łojotok skóry
 Łupież
 Łupież łojotokowy
 Łuszczyca
 Łysienie
 Łysienie łojotokowe
 Łysienie plackowate
 Nowotwory skóry
 Opryszczka zwykła
 Ostudy
 Owłosienie nadmierne
 Owrzodzenia podudzi
 Piegi
 Pocenie się dłoni
 Pocenie się pach
 Pocenie się stóp
 Pokrzywka
 Potnica
 Potówki
 Półpasiec
 Ropnie mnogie pach
 Ropowica i ropień
 Świerzb
 Świerzbiączka
 Trądzik pospolity
 Trądzik różowaty
 Wszawica
 Wyprysk
 Wyprysk dziecięcy
 Wyprzenie bakteryjne
 Zakażenia drożdżakowe
 Zakażenia ropne
 Znamiona
Choroby reumatyczne
 Gościec pozastawowy
 Gościec przewlekły postępujący
 Reumatyzm i profilaktyka ruchowa
 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 Zwyrodnienie stawów
Choroby przemiany materii
 Artretyzm
 Cukrzyca
 Leczenie cukrzycy
 Leczenie dny
 Leczenie otyłości
 Leki przeciwcukrzycowe doustne
 Obraz kliniczny cukrzycy
 Obraz kliniczny dny
 Otyłość
 Oznaczanie cukru w moczu i krwi
 Powikłania cukrzycy
 Powikłania otyłości
 Powikłania przy leczeniu insuliną
 Przyczyny otyłości
 Przyczyny zaburzeń przemiany materii w cukrzycy
 Zagrożenia dla chorych na cukrzycę
Choroby alergiczne
 Alergia polekowa
 Astma - dychawica oskrzelowa
 Choroba posurowicza
 Co to jest alergia
 Liszaj pokrzywkowy
 Nieżyt pyłkowy
 Obrzęk naczynioruchowy
 Świerzbiączka - Liszaj przewlekły
 Wyprysk alergiczny
 Zapobieganie i leczenie alergii
 Zmiany alergiczne
Choroby układu nerwowego
 Bóle głowy
 Bóle tułowia
 Drętwienia i mrowienia
 Drżenia
 Dystonia torsyjna
 Gruźlica układu nerwowego
 Kiła układu nerwowego
 Kręcz kurczowy karku
 Leczenie bólów głowy
 Migrena
 Miopatie
 Mózgowe porażenie dziecięce
 Nerwobóle kończyn
 Nerwobóle twarzy
 Niedowłady i porażenia
 Nowotwór mózgu
 Padaczka
 Stan padaczkowy
 Padaczka a dziedziczność
 Wyniki leczenia padaczki
 Parestezje napadowe
 Parkinsonizm
 Porażenia nerwów czaszkowych
 Postępowanie w bólach głowy
 Przewlekłe zapalenie opon
 Ruchy pląsawicze
 Rwa kulszowa
 Stan śpiączkowy
 Stwardnienie rozsiane mózgu i rdzenia
 Urazy czaszki i mózgu
 Uszkodzenie nerwów obwodowych
 Zaburzenia chodu
 Zaburzenia unerwienia mimowolnego
 Zanik mięśni
 Zapalenia mózgu i rdzenia
 Zaburzenia w krążeniu krwi w mózgu i rdzeniu
 Zawroty głowy
 Znieczulenia
Choroby chirurgiczne
 Wrodzone wady serca
 Wady serca nabyte
 Zastrzał i zanokcica
 Zapalenie szpiku
 Uwięźnięcie przepukliny
 Rozlane zapelenie otrzewnej
 Żylaki
Choroby jamy ustnej
 Ropień języka
 Ropowica dna jamy ustnej
 Promienica
 Zapalenie ślinianek
 Zapalenia swoiste jamy ustnej
 Objawy awitaminozy w jamie ustnej
 Nowotwory jamy ustnej
 Nowotwory ślinianek
 Urazy jamy ustnej i gardła
 Ciała obce w obrębie ust i gardła
 Ostre zapalenie gardła
 Ropień okołomigdałkowy
 Angina Plaut-Vincenta
 Zapalenie przewlekłe gardła i migdałków
 Nowotwory gardła
 Stany zapalne pierścienia migdałkowego u dzieci
 Przerost migdałków w wieku dziecięcym
 Operacja migdałków
 Ciała obce w przełyku

Pomoc Linki O Serwisie
O nas
Formularz kontaktowy
Poradnik domowy
Poradnik działkowca
Spryciarze
Polskie Składy Budowlane
Jak to działa
Reklama
Jak dodać strone
Copyright © poradnik-rodzinny.pl All Rights Reserved.