Poradnik rodzinny


Przyczyny otyłości

      Tłuszcz służy organizmowi dla ochrony cieplnej, mechanicznej, a także jako rezerwowe źródło energii, niezbędnej dla prawidłowego przebiegu procesów życiowych. W normalnych warunkach tym źródłem energii są przede wszystkim węglowodany pożywienia. Tłuszcz stanowi prawidłowo około 20% wagi ciała, co odpowiada w przybliżeniu 80 000 kalorii. Jest to ilość pokrywająca zapotrzebowanie energetyczne organizmu w ciągu jednego miesiąca. Tłuszcz organizmu, który jest estrowym połączeniem glicerolu i kwasów tłuszczowych, pochodzi z tłuszczu pokarmowego, poza tym w dużym stopniu jest syntetyzowany z węglowodanów. Węglowodany są najważniejszym materiałem wyjściowym syntezy tłuszczów. Jest to zjawisko powszechne w przyrodzie i wykorzystywane przez człowieka w hodowli zwierząt domowych. Tkanka tłuszczowa, mimo że stanowi zapas energetyczny organizmu, posiada bardzo żywą przemianę. Stale ulega rozkładowi część zawartych w niej substancji tłuszczowych, a równocześnie napływające z krwią nowe substancje tłuszczowe są w niej odkładane. Te procesy przemiany materii w tkance tłuszczowej są regulowane zarówno przez czynniki nerwowe, jak i hormonalne. Ośrodki nerwowe, kierujące przemianą materii, w tym także przemianą tłuszczową, mieszczą się w części mózgowia, zwanej podwzgórzem, zaś ich uszkodzenie, np. w przebiegu zapalenia mózgu, może doprowadzić do rozwoju patologicznej otyłości. Obok układu nerwowego ważnym czynnikiem regulującym przemianę tłuszczową są hormony. Synteza kwasów tłuszczowych i tłuszczów z węglowodanów jest możliwa jedynie w obecności insuliny. Przy braku tego hormonu w organizmie dochodzi do wzmożonego rozpadu tłuszczu z pojawieniem się produktów resztkowych, jak kwas acetooctowy i aceton. Natomiast hormony przysadki mózgowej, mianowicie hormon wzrostu i adipokinina (specjalny hormon przysadkowy, regulujący przemianę tłuszczu) powodują rozpad tłuszczu i kwasów tłuszczowych. Wzmożone zużytkowanie tłuszczu i zanik tkanki tłuszczowej następuje pod wpływem hormonu tarczycy — tyroksyny, pobudzającej całość procesów przemiany materii. Na przemianę tkanki tłuszczowej wywierają także wpływ hormony płciowe, co tłumaczy występowanie otyłości w stanach niedomogi gruczołów płciowych, np. po ustąpieniu miesiączkowania.
      Istota otyłości polega na nadmiernym wzroście wagi ciała, wynikającym z gromadzenia się dużej ilości tkanki tłuszczowej. Ta tkanka gromadzi się przede wszystkim pod skórą, ale także pod otrzewną, w okolicy nerek, na powierzchni serca. W myśl prawa zachowania energii waga ciała zależy od dowozu i zużycia kalorii, czyli od tzw. bilansu energetycznego. Jeżeli ilość spożywanych kalorii równa jest ilości energii zużytkowanej przez organizm w procesach życiowych, waga ciała pozostaje nie zmieniona. Jeżeli ilość kalorii spożywanych jest mniejsza od rzeczywistego zapotrzebowania, organizm czerpie dodatkowe kalorie z własnych zapasów, co powoduje w następstwie chudnięcie. Natomiast jeżeli ilość spożywanych kalorii pokarmowych jest wyższa niż aktualne zapotrzebowanie organizmu, ten nadmiar kalorii zostaje odłożony w formie tkanki tłuszczowej. Następstwem tego zjawiska, powtarzającego się na przestrzeni dłuższego okresu czasu, jest przyrost wagi ciała. A zatem otyłość występuje wtedy, kiedy ilość spożywanych kalorii przewyższa zapotrzebowanie kaloryczne organizmu. Użyto tutaj świadomie pojęcia "kalorii" dla podkreślenia, że do otyłości prowadzi nadmierne spożywanie jakichkolwiek kalorii pokarmowych, a nie tylko tłuszczu.
      A zatem w ostatecznym rozrachunku otyłość jest zawsze następstwem jedzenia większej ilości pokarmów, niż tego potrzebuje aktualnie organizm, przy czym to jedzenie w nadmiarze nie zawsze ma charakter przejadania się. Zapotrzebowanie kaloryczne organizmu nie jest stałe. Jest ono znacznie wyższe w okresie wzrostu, niż w wieku dojrzałym, zaś jeszcze niższe w starości. Tymczasem nawyki jedzenia nie zawsze idą w parze z fizjologicznym zapotrzebowaniem. Często przyzwyczajenie do jedzenia, jakiego nabrano w okresie młodości, utrzymuje się także później. To tłumaczy gwałtowny przyrost otyłości po 30 lub 40 roku życia. W tym okresie jedzenie takich samych ilości pokarmów, jak np. w wieku lat 20 czy 25, jest już przekarmianiem się. W wielu przypadkach otyłość jest następstwem spaczenia wrodzonego uczucia sytości. Niekiedy może ono utrzymywać się od wczesnego dzieciństwa i być następstwem nadmiernego przekarmiania w tym okresie. Otyłość często jest następstwem zwykłego łakomstwa. Jedzenie, zwłaszcza smacznie przyrządzone, jest niewątpliwie przyjemnością i wielu ludzi oddaje się tej przyjemności bez żadnych ograniczeń. Duży wpływ na rozwój otyłości wywiera wzrost stopy życiowej i rozwój cywilizacji. Ludzie lepiej zarabiający jedzą zwykle pokarmy bogatokaloryczne, o wyższej zawartości cukru i tłuszczu (czekolada, desery, sałatki itp.). Tymczasem temu wyższemu spożyciu nie towarzyszy większe wydatkowanie energii. Odwrotnie, ułatwienia codziennego życia, automatyzacja i mechanizacja pracy powodują znaczne zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego organizmu. Zapotrzebowanie kaloryczne przy korzystaniu z osiągnięć współczesnej cywilizacji jest na pewno wyraźnie niższe niż jeszcze kilkanaście lat temu. Powszechne dzisiaj spędzanie szeregu godzin przed telewizorem lub komputerem jest dalszym czynnikiem obniżającym ilość kalorii potrzebnych naszemu organizmowi.
      Przeważająca liczba przypadków otyłości umiarkowanej i średniej znajduje wytłumaczenie w nadmiernym jedzeniu i nie zachodzi potrzeba wiązania jej ze specjalnie upośledzoną przemianą materii. Badania nad przemianą materii i przemianą tkanki tłuszczowej w otyłości były szeroko przeprowadzane i u większości osób otyłych nie wykazały odchyleń od normy. Poza tymi przypadkami "zwykłej" otyłości przyczyną może być również podłoże chorobowe. Najczęściej chodzi tu o otyłość znacznego stopnia, niejednokrotnie o charakterystycznym układzie tkanki tłuszczowej. U tych osób wskutek istniejących zaburzeń przemiany materii nawet niewielkie nadwyżki pokarmowe prowadzą do odkładania się znacznej ilości tłuszczu. Te zaburzenia przemiany materii mogą być przekazywane dziedzicznie, bądź też mogą zależeć od zmian w układzie nerwowym lub od zaburzeń hormonalnych, a więc od tych czynników, które normalnie regulują przemianę tłuszczu. Zaburzenia w układzie nerwowym mogą powodować wystąpienie otyłości zarówno poprzez bezpośredni udział podwzgórza w przemianie tkanki tłuszczowej, jak i poprzez wpływ na uczucie głodu, apetytu czy sytości.

Uwzględniając wymienione powyżej czynniki przyczynowe, otyłość można podzielić następująco:
1. Otyłość "zwykła", wynikająca z nadmiernego przejadania się. Jest to najpowszechniejsza postać otyłości.
2. Otyłość występująca na podłożu pewnych zaburzeń przemiany materii. Te zaburzenia mogą być dziedziczne, hormonalne i nerwowe.


Spis treści:
Choroby zakaźne
 Wiadomości ogólne
 Zapobieganie chorobom zakaźnym
 Angina
 Błonica
 Czerwonka
 Dur brzuszny
 Gorączka trzydniowa
 Grypa
 Katar
 Krztusiec
 Mononukleoza zakaźna
 Odra
 Ospa prawdziwa
 Ospa wietrzna
 Płonica
 Różyczka
 Świnka
 Tężec
 Wścieklizna
 Zapalenie jamy ustnej i dziąseł
 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 Zimnica
 Żółtaczka zakaźna
Choroby jamy ustnej
 Ból zęba
 Obrzęk twarzy
 Parodontoza
 Próchnica zębów
 Problemy z zębami u kobiety w ciąży
 Ropnie pochodzenia zębowego
 Ropowica okołoszczękowa
 Skutki nieleczenia zębów u dzieci
 Usuwanie zębów
 Zapalenie kości szczęk
 Zapalenie miazgi zęba
 Zapalenie ozębnej
 Zgorzel miazgi zęba
Urazy i obrażenia
 Odmrożenia
 Oparzenia
 Pierwsza pomoc przy zranieniu
 Porażenie prądem elektrycznym
 Postępowanie przy złamaniu
 Powikłania ran zakażonych
 Rany i skaleczenia
 Urazy czaszki
 Złamania
 Złamania w obrębie klatki piersiowej
 Złamanie kończyny dolnej
 Złamanie kończyny górnej
 Złamanie kręgosłupa
 Złamanie miednicy
 Zwichnięcia
Choroby oczu
 Jęczmień
 Gradówka
 Ostre zapalenie spojówek
 Przewlekłe zapalenie spojówek
 Epidemiczne zapalenie spojówek
 Inne zapalenia spojówek
 Zapalenie brzegów powiek
 Zapalenie woreczka łzowego
 Zmiany uczuleniowe powiek
 Zapalenia rogówki
 Najczęstsze zapalenia powierzchowne rogówki
 Następstwa zmian zapalnych rogówki
 Zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego
 Urazy mechaniczne oka
 Oparzenia oka
 Napromieniowanie oka
 Zaćma (katarakta)
 Jaskra
 Zapalenie naczyniówki
 Odwarstwienie siatkówki
 Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 Zator tętnicy środkowej siatkówki
 Zapalenie nerwu wzrokowego
 Czerniak oka
 Glejak siatkówki
 Zez
 Krótkowzroczność
Choroby narządu moczowego
 Choroby pęcherza moczowego
 Kamica nerkowa
 Nerczyca
 Niewydolność nerek
 Odmiedniczkowe zapalenie nerek
 Ostre zapalenie kłębków nerkowych
 Przerost gruczołu krokowego
 Przewlekłe zapalenie kłębków nerek
Choroby przewodu pokarmowego
 Choroba wrzodowa dwunastnicy
 Choroba wrzodowa żołądka
 Guzy krwawnicze odbytu i odbytnicy
 Kamica żółciowa
 Marskość wątroby
 Nerwice przewodu pokarmowego
 Niedrożność jelit
 Nowotwory odbytnicy
 Objawy chorób przewodu pokarmowego
 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Ostre zapalenie trzustki
 Ostry nieżyt jelit
 Ostry nieżyt żołądka
 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Przewlekłe zapalenie trzustki
 Przewlekłe zapalenie żołądka
 Przewlekły nieżyt jelit
 Rak żołądka
 Zapalenie wyrostka robaczkowego
Choroby skóry
 Bielactwo
 Brodawki
 Choroby alergiczne skóry
 Czyrak
 Grzybica naskórkowa
 Grzybice owłosionej skóry głowy
 Liszaj rumieniowaty
 Liszajec
 Łojotok skóry
 Łupież
 Łupież łojotokowy
 Łuszczyca
 Łysienie
 Łysienie łojotokowe
 Łysienie plackowate
 Nowotwory skóry
 Opryszczka zwykła
 Ostudy
 Owłosienie nadmierne
 Owrzodzenia podudzi
 Piegi
 Pocenie się dłoni
 Pocenie się pach
 Pocenie się stóp
 Pokrzywka
 Potnica
 Potówki
 Półpasiec
 Ropnie mnogie pach
 Ropowica i ropień
 Świerzb
 Świerzbiączka
 Trądzik pospolity
 Trądzik różowaty
 Wszawica
 Wyprysk
 Wyprysk dziecięcy
 Wyprzenie bakteryjne
 Zakażenia drożdżakowe
 Zakażenia ropne
 Znamiona
Choroby reumatyczne
 Gościec pozastawowy
 Gościec przewlekły postępujący
 Reumatyzm i profilaktyka ruchowa
 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 Zwyrodnienie stawów
Choroby przemiany materii
 Artretyzm
 Cukrzyca
 Leczenie cukrzycy
 Leczenie dny
 Leczenie otyłości
 Leki przeciwcukrzycowe doustne
 Obraz kliniczny cukrzycy
 Obraz kliniczny dny
 Otyłość
 Oznaczanie cukru w moczu i krwi
 Powikłania cukrzycy
 Powikłania otyłości
 Powikłania przy leczeniu insuliną
 Przyczyny otyłości
 Przyczyny zaburzeń przemiany materii w cukrzycy
 Zagrożenia dla chorych na cukrzycę
Choroby alergiczne
 Alergia polekowa
 Astma - dychawica oskrzelowa
 Choroba posurowicza
 Co to jest alergia
 Liszaj pokrzywkowy
 Nieżyt pyłkowy
 Obrzęk naczynioruchowy
 Świerzbiączka - Liszaj przewlekły
 Wyprysk alergiczny
 Zapobieganie i leczenie alergii
 Zmiany alergiczne
Choroby układu nerwowego
 Bóle głowy
 Bóle tułowia
 Drętwienia i mrowienia
 Drżenia
 Dystonia torsyjna
 Gruźlica układu nerwowego
 Kiła układu nerwowego
 Kręcz kurczowy karku
 Leczenie bólów głowy
 Migrena
 Miopatie
 Mózgowe porażenie dziecięce
 Nerwobóle kończyn
 Nerwobóle twarzy
 Niedowłady i porażenia
 Nowotwór mózgu
 Padaczka
 Stan padaczkowy
 Padaczka a dziedziczność
 Wyniki leczenia padaczki
 Parestezje napadowe
 Parkinsonizm
 Porażenia nerwów czaszkowych
 Postępowanie w bólach głowy
 Przewlekłe zapalenie opon
 Ruchy pląsawicze
 Rwa kulszowa
 Stan śpiączkowy
 Stwardnienie rozsiane mózgu i rdzenia
 Urazy czaszki i mózgu
 Uszkodzenie nerwów obwodowych
 Zaburzenia chodu
 Zaburzenia unerwienia mimowolnego
 Zanik mięśni
 Zapalenia mózgu i rdzenia
 Zaburzenia w krążeniu krwi w mózgu i rdzeniu
 Zawroty głowy
 Znieczulenia
Choroby chirurgiczne
 Wrodzone wady serca
 Wady serca nabyte
 Zastrzał i zanokcica
 Zapalenie szpiku
 Uwięźnięcie przepukliny
 Rozlane zapelenie otrzewnej
 Żylaki
Choroby jamy ustnej
 Ropień języka
 Ropowica dna jamy ustnej
 Promienica
 Zapalenie ślinianek
 Zapalenia swoiste jamy ustnej
 Objawy awitaminozy w jamie ustnej
 Nowotwory jamy ustnej
 Nowotwory ślinianek
 Urazy jamy ustnej i gardła
 Ciała obce w obrębie ust i gardła
 Ostre zapalenie gardła
 Ropień okołomigdałkowy
 Angina Plaut-Vincenta
 Zapalenie przewlekłe gardła i migdałków
 Nowotwory gardła
 Stany zapalne pierścienia migdałkowego u dzieci
 Przerost migdałków w wieku dziecięcym
 Operacja migdałków
 Ciała obce w przełyku

Pomoc Linki O Serwisie
O nas
Formularz kontaktowy
Poradnik domowy
Poradnik działkowca
Spryciarze
Polskie Składy Budowlane
Jak to działa
Reklama
Jak dodać strone
Copyright © poradnik-rodzinny.pl All Rights Reserved.