Poradnik rodzinny


Niedowłady i porażenia

      Prawidłowa czynność ruchowa człowieka zależy od skomplikowanego układu odruchów. Odgrywa w nich oczywiście ważną rolę informacja czuciowa. Ruchy znieczulonej kończyny, zwłaszcza po wyłączeniu kontroli wzrokowej, stają się niezręczne, nieporadne i nie spełniają zamierzeń chorego. Tego rodzaju ruchy nazywamy niezbornymi. Chory chodzi, wyrzucając podudzia i stopy do przodu, w ciemności zatacza się. Ma problemy ze staniem z zamkniętymi oczyma i zestawionymi stopami. Podobne zaburzenia widuje się również w chorobach narządu równowagi ciała, jakim jest układ przedsionkowo-móżdżkowy. Wówczas jednak kontrola wzroku nie poprawia sytuacji.
      Niedowłady i porażenia występują jednak niezależnie od informacji czuciowej po uszkodzeniu komórek nerwowych i wypustek komórek nerwowych (pęczków nerwowych, dróg nerwowych) przekazujących ostateczne "rozkazy" układu nerwowego ośrodkowego do właściwego narządu ruchów tak zwanych dowolnych, do mięśni prążkowanych. Porażenia mogą dotyczyć ruchów gałek ocznych, twarzy, żucia, połykania, mięśni, od których zależy prawidłowa mowa, kończyn, tułowia. Porażenie kończyn pochodzenia mózgowego jest przeważnie porażeniem połowiczym, dotyczącym jednej kończyny górnej i dolnej, prawych lub lewych. Porażenie połowicze pochodzenia mózgowego łączy się przeważnie z niedowładem lub porażeniem dolnej części twarzy po tej samej stronie. Porażenie połowicze pochodzenia mózgowego jest spowodowane zmianami chorobowymi przeciwstronnej półkuli mózgu. Porażenie połowicze pochodzenia rdzeniowego występuje natomiast po stronie uszkodzenia, jest jednak zjawiskiem bardzo rzadkim. Znacznie natomiast częstsze są porażenia obu kończyn dolnych lub wszystkich czterech kończyn — pochodzenia rdzeniowego. Porażenia spowodowane uszkodzeniem układu nerwowego ośrodkowego, zarówno mózgowe, jak rdzeniowe, jeżeli rozwijają się szybko, to mają początkowo charakter wiotki, wkrótce jednak część ruchów powraca, a wraz z nimi rozwija się silne napięcie mięśni, nieraz nadające kończynie nieprzyjemną postawę przymusową. To wzmożone napięcie mięśni utrudnia czasem ruchy dowolne bardziej niż właściwy niedowład i po usunięciu go odpowiednimi lekami możemy się spodziewać znacznej poprawy ruchów.
      Uszkodzenie najbardziej obwodowej części unerwienia "ruchowego", komórek rogów przednich rdzenia i ich wypustek obwodowych, korzeni przednich rdzenia i nerwów obwodowych powoduje porażenie wiotkie, z trwałym obniżeniem napięcia i stopniowo rozwijającymi się zanikami mięśniowymi. Zaniki te są przeważnie widoczne przez skórę. W przypadkach, w których osłania je tkanka tłuszczowa, można je wykryć przy pomocy badania elektromiograficznego wykazującego uszkodzenia układu nerwowego obwodowego.
      Leczenie. Zarówno porażenia mózgowe, rdzeniowe, jak obwodowe mogą się cofnąć całkowicie lub częściowo pod wpływem odpowiedniego leczenia. Im wcześniej się leczenie rozpocznie, tym większa nadzieja na poprawę. Nie należy jednak tracić nadziei nawet wówczas, gdy poprawa się opóźnia, gdyż nieraz rozwija się bardzo powoli, w ciągu miesięcy, a nawet lat. Obecnie specjalny dział medycyny zajmuje się leczeniem usprawniającym, istnieją też specjalne ośrodki szpitalne i sanatoryjne. Poza kilkumiesięcznym leczeniem sanatoryjnym czy szpitalnym chory po powrocie do domu musi nadal prowadzić sam systematyczne ćwiczenia, zgodnie z otrzymanymi w ośrodku instrukcjami, jeżeli nie chce utracić uzyskanej poprawy i osiągnąć dalszą.
      Przyczyny porażeń i niedowładów są bardzo różnorodne. Występują one w wielu chorobach układu nerwowego. Nagły początek, u osobnika w wieku średnim lub powyżej średniego, znamionuje przeważnie choroby naczyniowe i sercowo-naczyniowe. Szybko rozwijające się, w ciągu kilku godzin lub dni, porażenie wstępujące w górę od kończyn dolnych, przeważnie u osobników młodych lub u dzieci, znamionuje najczęściej zakaźną chorobę układu nerwowego i stanowi wskazanie do jak najszybszej interwencji lekarza.

Spis treści:
Choroby zakaźne
 Wiadomości ogólne
 Zapobieganie chorobom zakaźnym
 Angina
 Błonica
 Czerwonka
 Dur brzuszny
 Gorączka trzydniowa
 Grypa
 Katar
 Krztusiec
 Mononukleoza zakaźna
 Odra
 Ospa prawdziwa
 Ospa wietrzna
 Płonica
 Różyczka
 Świnka
 Tężec
 Wścieklizna
 Zapalenie jamy ustnej i dziąseł
 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 Zimnica
 Żółtaczka zakaźna
Choroby jamy ustnej
 Ból zęba
 Obrzęk twarzy
 Parodontoza
 Próchnica zębów
 Problemy z zębami u kobiety w ciąży
 Ropnie pochodzenia zębowego
 Ropowica okołoszczękowa
 Skutki nieleczenia zębów u dzieci
 Usuwanie zębów
 Zapalenie kości szczęk
 Zapalenie miazgi zęba
 Zapalenie ozębnej
 Zgorzel miazgi zęba
Urazy i obrażenia
 Odmrożenia
 Oparzenia
 Pierwsza pomoc przy zranieniu
 Porażenie prądem elektrycznym
 Postępowanie przy złamaniu
 Powikłania ran zakażonych
 Rany i skaleczenia
 Urazy czaszki
 Złamania
 Złamania w obrębie klatki piersiowej
 Złamanie kończyny dolnej
 Złamanie kończyny górnej
 Złamanie kręgosłupa
 Złamanie miednicy
 Zwichnięcia
Choroby oczu
 Jęczmień
 Gradówka
 Ostre zapalenie spojówek
 Przewlekłe zapalenie spojówek
 Epidemiczne zapalenie spojówek
 Inne zapalenia spojówek
 Zapalenie brzegów powiek
 Zapalenie woreczka łzowego
 Zmiany uczuleniowe powiek
 Zapalenia rogówki
 Najczęstsze zapalenia powierzchowne rogówki
 Następstwa zmian zapalnych rogówki
 Zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego
 Urazy mechaniczne oka
 Oparzenia oka
 Napromieniowanie oka
 Zaćma (katarakta)
 Jaskra
 Zapalenie naczyniówki
 Odwarstwienie siatkówki
 Zakrzep żyły środkowej siatkówki
 Zator tętnicy środkowej siatkówki
 Zapalenie nerwu wzrokowego
 Czerniak oka
 Glejak siatkówki
 Zez
 Krótkowzroczność
Choroby narządu moczowego
 Choroby pęcherza moczowego
 Kamica nerkowa
 Nerczyca
 Niewydolność nerek
 Odmiedniczkowe zapalenie nerek
 Ostre zapalenie kłębków nerkowych
 Przerost gruczołu krokowego
 Przewlekłe zapalenie kłębków nerek
Choroby przewodu pokarmowego
 Choroba wrzodowa dwunastnicy
 Choroba wrzodowa żołądka
 Guzy krwawnicze odbytu i odbytnicy
 Kamica żółciowa
 Marskość wątroby
 Nerwice przewodu pokarmowego
 Niedrożność jelit
 Nowotwory odbytnicy
 Objawy chorób przewodu pokarmowego
 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Ostre zapalenie trzustki
 Ostry nieżyt jelit
 Ostry nieżyt żołądka
 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
 Przewlekłe zapalenie trzustki
 Przewlekłe zapalenie żołądka
 Przewlekły nieżyt jelit
 Rak żołądka
 Zapalenie wyrostka robaczkowego
Choroby skóry
 Bielactwo
 Brodawki
 Choroby alergiczne skóry
 Czyrak
 Grzybica naskórkowa
 Grzybice owłosionej skóry głowy
 Liszaj rumieniowaty
 Liszajec
 Łojotok skóry
 Łupież
 Łupież łojotokowy
 Łuszczyca
 Łysienie
 Łysienie łojotokowe
 Łysienie plackowate
 Nowotwory skóry
 Opryszczka zwykła
 Ostudy
 Owłosienie nadmierne
 Owrzodzenia podudzi
 Piegi
 Pocenie się dłoni
 Pocenie się pach
 Pocenie się stóp
 Pokrzywka
 Potnica
 Potówki
 Półpasiec
 Ropnie mnogie pach
 Ropowica i ropień
 Świerzb
 Świerzbiączka
 Trądzik pospolity
 Trądzik różowaty
 Wszawica
 Wyprysk
 Wyprysk dziecięcy
 Wyprzenie bakteryjne
 Zakażenia drożdżakowe
 Zakażenia ropne
 Znamiona
Choroby reumatyczne
 Gościec pozastawowy
 Gościec przewlekły postępujący
 Reumatyzm i profilaktyka ruchowa
 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
 Zwyrodnienie stawów
Choroby przemiany materii
 Artretyzm
 Cukrzyca
 Leczenie cukrzycy
 Leczenie dny
 Leczenie otyłości
 Leki przeciwcukrzycowe doustne
 Obraz kliniczny cukrzycy
 Obraz kliniczny dny
 Otyłość
 Oznaczanie cukru w moczu i krwi
 Powikłania cukrzycy
 Powikłania otyłości
 Powikłania przy leczeniu insuliną
 Przyczyny otyłości
 Przyczyny zaburzeń przemiany materii w cukrzycy
 Zagrożenia dla chorych na cukrzycę
Choroby alergiczne
 Alergia polekowa
 Astma - dychawica oskrzelowa
 Choroba posurowicza
 Co to jest alergia
 Liszaj pokrzywkowy
 Nieżyt pyłkowy
 Obrzęk naczynioruchowy
 Świerzbiączka - Liszaj przewlekły
 Wyprysk alergiczny
 Zapobieganie i leczenie alergii
 Zmiany alergiczne
Choroby układu nerwowego
 Bóle głowy
 Bóle tułowia
 Drętwienia i mrowienia
 Drżenia
 Dystonia torsyjna
 Gruźlica układu nerwowego
 Kiła układu nerwowego
 Kręcz kurczowy karku
 Leczenie bólów głowy
 Migrena
 Miopatie
 Mózgowe porażenie dziecięce
 Nerwobóle kończyn
 Nerwobóle twarzy
 Niedowłady i porażenia
 Nowotwór mózgu
 Padaczka
 Stan padaczkowy
 Padaczka a dziedziczność
 Wyniki leczenia padaczki
 Parestezje napadowe
 Parkinsonizm
 Porażenia nerwów czaszkowych
 Postępowanie w bólach głowy
 Przewlekłe zapalenie opon
 Ruchy pląsawicze
 Rwa kulszowa
 Stan śpiączkowy
 Stwardnienie rozsiane mózgu i rdzenia
 Urazy czaszki i mózgu
 Uszkodzenie nerwów obwodowych
 Zaburzenia chodu
 Zaburzenia unerwienia mimowolnego
 Zanik mięśni
 Zapalenia mózgu i rdzenia
 Zaburzenia w krążeniu krwi w mózgu i rdzeniu
 Zawroty głowy
 Znieczulenia
Choroby chirurgiczne
 Wrodzone wady serca
 Wady serca nabyte
 Zastrzał i zanokcica
 Zapalenie szpiku
 Uwięźnięcie przepukliny
 Rozlane zapelenie otrzewnej
 Żylaki
Choroby jamy ustnej
 Ropień języka
 Ropowica dna jamy ustnej
 Promienica
 Zapalenie ślinianek
 Zapalenia swoiste jamy ustnej
 Objawy awitaminozy w jamie ustnej
 Nowotwory jamy ustnej
 Nowotwory ślinianek
 Urazy jamy ustnej i gardła
 Ciała obce w obrębie ust i gardła
 Ostre zapalenie gardła
 Ropień okołomigdałkowy
 Angina Plaut-Vincenta
 Zapalenie przewlekłe gardła i migdałków
 Nowotwory gardła
 Stany zapalne pierścienia migdałkowego u dzieci
 Przerost migdałków w wieku dziecięcym
 Operacja migdałków
 Ciała obce w przełyku

Pomoc Linki O Serwisie
O nas
Formularz kontaktowy
Poradnik domowy
Poradnik działkowca
Spryciarze
Polskie Składy Budowlane
Jak to działa
Reklama
Jak dodać strone
Copyright © poradnik-rodzinny.pl All Rights Reserved.